شبکه خلیج فارس | سیمای همراه

سیمای همراه | پنجره ای برای تماشا کردن

شبکه خلیج فارس

شبکه خلیج فارس

شبکه خلیج فارس، یک کانال تلویزیونی استانی است که از مرکز خلیج فارس در بندرعباس برای سراسر استان هرمزگان برنامه پخش می کند.

عربست (بدر) در 26 درجه شرقی
فرکانس: 12265 قطبیت: افقی سیمبل ریت: 27500

سیمای همراه

فیلم مورد علاقه‌تان را تماشا کنید از دیدن تلویزیون و شنیدن رادیو لذت ببرید روزانه اماکن مقدس را زیارت کنید . اطلاعات بیشتر...

دانلود نرم افزار موبایل سیمای همراه