مهندس فضلی
کلیپ › گزارش مدت زمان: 9 دقیقه سال تولید: 1397
" الکامپ ۲۰۱۸ " مصاحبه با مهندس فضلی مدیر اپلیکیشن نیکزی