مهندس کثیری
کلیپ › گزارش مدت زمان: 7 دقیقه سال تولید: 1397
" الکامپ ۲۰۱۸ " مصاحبه با مهندس کثیری مدیر سامانه "اخبار رسمی"