دکتر کوروش کیانی
کلیپ › گزارش مدت زمان: 10 دقیقه سال تولید: 1397
" الکامپ ۲۰۱۸ " مصاحبه با دکتر کوروش کیانی از "پارک علم و فناوری استان سمنان"