سونیک و سالی
پویانمایی مدت زمان: 70 دقیقه سال تولید: 1393
سونیک یک خارپشت آبی رنگ است؛ ولی نه یک خارپشت معمولی، بلکه سریع‌ترین خارپشت جهان است. یکی از برجسته‌ترین قابلیت‌های سونیک سرعت آن است. تقریباً هیچ موجودی نمی‌تواند سریع‌تر از آن حرکت کند. هنگامی که اوهفت الماس آشوب را به دست می‌آورد، دیگر چیزی جلو دار او نیست...

لینک‌های دانلود