دستگرد یزد شاپوران
مستند مدت زمان: 34 دقیقه سال تولید: 1392
تاریخ منطقه باستانی درگز این مستند به بررسی منطقه باستانی مربوط به دوران ساسانی که در شهر «درگز» در شمال شرق ایران و در نزدیکی مرز ترکمنستان قرار دارد، می‌پردازد. و گزارشی از ۱۱ سال فعالیت‌های حفاری و باستان‌شناسی در این منطقه را که منجر به کشف و شناسایی آثاری از دوران ساسانی و مربوط به دوره بهرام پنجم ساسانی یا همان بهرام گور می‌شود ارائه می‌دهد. معرفی بخشی از تاریخ ایران همراه با شناسایی منطقه باستانی دستگرد ازجمله مسائلی است که بدان پرداخته می‌شود. «دستگرد» درواقع به مفهوم زمین‌های شاهنشاهی است که حاصلخیز بوده و در آن‌ها کشاورزی انجام می‌شده است.
تاریخی
درگز

لینک‌های دانلود