بسته تخفیفی ترانه های خاله ستاره ۴
پویانمایی › خاله ستاره مدت زمان: 40 دقیقه سال تولید: 0
مثل های ایرانی دربرگیرنده ی گنجینه ای پربار از ادبیات عامه، روش زندگی و پندهای اخلاقی هستند. این مجموعه بخشی از این گنجینه ی بزرگ را در قالبی بسیار جذاب به صورت کارتونی و عروسکی و در دو قسمت به کودکان عزیز این مرز و بوم تقدیم می نماید. کلیه ترانه های خاله ستاره 4 در بسته ای با 50 درصد تخفیف ارایه میشود.