زمستان چای
مستند مدت زمان: 52 دقیقه سال تولید: 1388
ضمن گفتگو با کشاورزان‌، کارخانه داران و دیگر دست اندر‌کاران صنعت چای کشور و سندیکا‌های مربوط وضعیت کشت چای را بررسی می‌کند و روند رو به زوال آن‌را به زمستان تشبیه می‌کند...

لینک‌های دانلود