دریای نور
مستند مدت زمان: 21 دقیقه سال تولید: 1387
با استعانت از آیات قرآن و همین‌طور آرا‌ء ادیان دیگر الهی‌، آفرینش خداوند و موضوع رسالت را مرور کرده‌، شخصیت حضرت محمد‌ (ص) را از ابعاد عرفانی مطرح می‌کند...

لینک‌های دانلود