اوینار
موسیقی و آواز مدت زمان: 57 دقیقه سال تولید: 1391
این آلبوم شامل عناوین: ۱. ساری گلین ۲. رنگ ۳. ضربی قایتاقی ۴. آی دیلبر ۵. رنگ ۶. آیناز ۷. سولو کمانچه گتمه گتمه ۸. رنگ ۹. اوزون دره ۱۰. ضربی بیات شیراز ۱۱. سولو کمانچه تصفیف آنا ۱۲. رنگ ۱۳. دوضربی چهارگاه ۱۴. سولو کمانچه اوجاداغ ۱۵. آی آمان ۱۶. گلدی باهار ۱۷. قره بالا ۱۸. ساغ اول گل ۱۹. تزگل ۲۰. شاه میلی ۲۱. سولو گارمون ضربی داشلی گالا ۲۲. آی گلاباتون ۲۳. عزال

لینک‌های دانلود

نقد و بررسی


ثبت نقد جدید

برای ثبت نقد باید وارد سایت شوید.