گلبانگ
موسیقی و آواز مدت زمان: 72 دقیقه سال تولید: 1390
این آلبوم شامل عناوین: ۱. مقدمه ۲. مدارا ۳. دوضربی ۴. خیال گل ۵. تک نوازی سنتور ۶. هفت ضربی ۷. قراردل ۸. گلبانگ ۹. تک نوازی کمانچه ۱۰. چهارمضراب ۱۱. تک نوازی نی ۱۲. آواز مارضایی ۱۳. مهردشتی و در فیلی ۱۴. تک نوازی تار ۱۵. مستی ۱۶. یاد گل ۱۷. رنگ

لینک‌های دانلود