پژواک سکوت
موسیقی و آواز مدت زمان: 36 دقیقه سال تولید: 1393
این آلبوم شامل عناوین: ۱. ندای درون (بخش یک) ۲. درجستجوی نور ۳. پاسخی درژرفا-بخش یک:پرسش ۴. پاسخی درژرفا-بخش دو:پاسخ ۵. پاسخی درژرفا-بخش سه:روشنگری ۶. فرزندان مهر ۷. ندای درون (بخش دو) ۸. پژواک سکوت

لینک‌های دانلود