ساکن روان
موسیقی و آواز مدت زمان: 74 دقیقه سال تولید: 1391
این آلبوم شامل عناوین: ۱. تنها انسان گریان نیست ۲. انسان ۳. آغاز یک پایان ۴. میوه های کال ۵. سلام ماهی ها ۶. اما، اگر بهار نیاید ۷. غزل ۲ ۸. سیاه ۹. چنین یگانه که خواهد بود؟ ۱۰. بودن ۱۱. برسرمای درون ۱۲. بی تو خاکسترم ۱۳. نامه ای به تهران ۱۴. ترانه ام برای تو ۱۵. آفتاب می شود
پاپ

لینک‌های دانلود