چهارگاه مرکب
موسیقی و آواز مدت زمان: 52 دقیقه سال تولید: 1391
این آلبوم شامل عناوین: ۱. پیش درآمد ۲. درآمد ۳. چهار مضراب ۴.نغمه ۵. زابل ۶. تصنیف زابل ۷. مویه ۸. حصار ۹. آواز اصفهان ۱۰. سوز و گداز ۱۱. تصنیف اصفهان ۱۲. اوج ۱۳. شوشتری ۱۴. منصوری ۱۵. گبری زابل ۱۶. تصنیف چهارگاه با رنگ

لینک‌های دانلود