دکتر رحمدار
کلیپ › گزارش مدت زمان: 14 دقیقه سال تولید: 1396
در راستای ایجاد بستری به‌منظور گردهمایی اساتید، دانشجویان و مدیران سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مختلف توسعه‌یافته و در حال رشد در کشور، کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک برای یازدهمین دوره، برگزار می‌شود تا آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی این حوزه نیز بررسی و تجزیه‌وتحلیل می‌شود.
مدیریت

لینک‌های دانلود