عجایب المخلوقات
تئاتر مدت زمان: 60 دقیقه سال تولید: 1391
این نمایش روایت انسانهایی است که به مرور از شکل اولیه ی خود دور می شوند و با شمایل غریبی تحت تاثیر نیروهای ناشناخته دگردیسی می یابند. مخلوقاتی عجیب الهیکل با رفتارهایی عجیب المنظر وارد صحنه می شوند. در وحله اول با برخی خلق هاشان آشنامان می کنند و سپس با آنها همراه می شویم؛ گاه می خندیم به نادانی هاشان، گاه می بینیم طمعشان را ومی اندیشیم... گاه درکشان می کنیم به هنگام ناکامی هاشان... آنها نیز همانند باقی موجودات از جمله انسان، رهبر، شاه یا برگزیده ای دارند که اطاعتش می کنند، آنها نیز می خوابند، می خورند،سفر می کنند، به کافی شاپ می روند! و رولت روسی هم بازی می کنند...آنها نیز مثل انسان  عصر امروز گاهی قادر به برقراری ارتباط نیستند! آنان هم بر سر قدرت می جنگند و کودکانشان را بر تخت آینده می نشانند یا به صلیب می کشند!.... نویسنده و کارگردان:  رضا ثروتی

نقد و بررسی

علیرضا ۹۵/۰۳/۲۷
تقریبی خوبه

ثبت نقد جدید

برای ثبت نقد باید وارد سایت شوید.