سفر پر ماجرای فایول
پویانمایی › پویانمایی خارجی مدت زمان: 64 دقیقه سال تولید: 1986
موشی به نام فایول ماوس‌کویتز که همراه با خانواده‌اش برای رسیدن به آزادی از روسیه به آمریکا مهاجرت می‌کند. در سفر فایول خانواده‌اش را گم می‌کند و حالا علاوه بر تلاش برای زنده ماندن در این شهر جدید باید خانواده‌اش را نیز پیدا کند و...

لینک‌های دانلود