تینکربل - راز بالها | Tinkerbell - the Secret of the Wings
پویانمایی مدت زمان: 65 دقیقه سال تولید: 2012
تینکربل به صورت اتفاقی وارد جنگل های زمستانی ممنوعه می شود و پریوینکل را در آن جا می بیند. آن ها به یکدیگر کمک می کنند تا قدرت های جادویی خود را تقویت کنند و پری های مختلف را برای کمک به پیکسی هالو متحد کنند...

لینک‌های دانلود