عملیات فرمانده کل قوا (بخش ۴)
مستند › دفاع مقدس مدت زمان: 6 دقیقه سال تولید: 0
عملیات فرمانده کل قوا - خمینی روح خدا، زمینه شکست حصر آبادانعملیات فرمانده کل قوا در محور دارخوین توسط نیروهای سپاهی و بسیجی در ۲۱ خرداد ماه سال ۱۳۶۰ با اتکال به خداوند آغاز شد و با پیروزی، به اهداف از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کرد. این عملیات با لطف و هدایت الهی امیدی فراوان در جبهه های ساکن و بی حرکت آن زمان جنگ ایجاد نمود.دلاورمردان مستقر در خط «شیر» و جبهه ی دارخوین همانند دیگر رزمندگان سپاه اسلام نمی توانستند هیچ گاه خود را به پدافند کردن در مقابل دشمن قانع سازند، آنها از یک روحیه ی جهادی و عملیاتی برخوردار بودند و می خواستند به فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر شکست حصر آبادان به عنوان یک تکلیف واجب عمل کنند. برای آماده سازی این عملیات، طی چهار ماه کار طاقت فرسا و استفاده از بیل و کلنگ و سرنیزه و تجهیزات انفرادی، کانالی به طول بیش از ۱۷۵۰ متر، در بین خط »شیر« و خاکریز دشمن توسط نیروهای سپاهی و بسیجی احداث گردید تا نیروها بتوانند با استفاده از آن، خود را در دشت صاف و بی عارضه ی منطقه ی جنوب به دشمن برسانند ...

لینک‌های دانلود