عملیات فتح المبین (بخش ۴)
مستند › دفاع مقدس مدت زمان: 6 دقیقه سال تولید: 0
عملیات فتح المبین، فتح الفتوح رزمندگان اسلامجنگ ایران و عراق از نظر روند تحولات و وقایع مهمی که در دوره زمانی مشخص بروز یافته به چند مقطع تقسیم می شود. مقطع نخست، دوره زمینه سازی عراق برای جنگ است؛ مقطع دوم دوره پیشروی های عراق در خاک ایران و سپس زمین گیر شدن آن است که حدود یک سال از جنگ را شامل می شود؛ مقطع سوم دوره آزادسازی نام گرفته که در آن نیروهای انقلابی و مردمی با همکاری ارتش چند عملیات بزرگ و موفق را طرح ریزی و اجرا کردند که در نتیجه آن ها، ارتش عراق به عقب رانده شد و زمین های اشغالی از تصرف دشمن بیرون آمد. این مقطع نیز یک سال طول کشید و یکی از درخشان ترین مقاطع جنگ محسوب می شود. در این مقطع نوعی اجماع ملی بین طبقات و اقشار جامعه، جریان ها و نخبگان سیاسی و نظامی برای بیرون کردن دشمن و آزادسازی مناطق اشغالی به وجود آمد؛ و تمام توان کشور برای رسیدن به هدف مزبور بسیج شد. یکی از درخشان ترین عملیات های انجام شده در مقطع آزادسازی، نبرد فتح المبین است که از آغاز تا پایان یک هفته به طول انجامید همراه با دستاوردها و نتایج فراوان و چشمگیر، که موقعیت برتر سیاسی را نیز برای جمهوری اسلامی در پی داشت ...

لینک‌های دانلود