عملیات کربلای ۵ (بخش ۲)
مستند › دفاع مقدس مدت زمان: 4 دقیقه سال تولید: 0
عملیات کربلای پنج، انهدام قوی ترین دژ دشمننیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دی ماه ۱۳۶۵ عملیات وسیع دیگری را تدارک دید و به عنوان نیروی عمل کننده، مبتکر و مجری آن گردید. عملیات کربلای ۵ که با رمز مقدس یا زهره (س) در منطقه عملیاتی شلمچه و شرق بصره سازماندهی گردیده بود، در ساعت یک بامداد ۱۹/۱۰/۶۵ در منطقه ای به وسعت ۱۵۰ کیلومتر مربع صورت گرفت و با هدف آزاد سازی شلمچه، جزیره بوا رین، جزیره ام الطویل، جزیره فیاض، دریاچه بوبیان و کانال ماهیگیری، طی مدت ۴۵ روز به طول انجامید.نتایج حاصله عبارت بود از: ۱۲ کیلومتر پیشروی به سمت بصره و آزادسازی ۱۵۰ کیلومتر مربع شامل پاسگاههای بوبیان، شلمچه و کوت سواری و خین، ۱۴ کیلومتر از جاده اسفالته شلمچه- بصره، جزایر بوارین، فیاض و ام الطویل، ۱۱ قرارگاه تیپ ارتش عراق، روستاهای خرنوبیه، سعدیه حنین، سلیمانیه، هسجان، جاسم، عطبه و شهر دوعیجی، عبور از کانال ماهیگری، از دو عیجی و جاسم، استقرار در ۱۰ کیلومتری بصره و تصرف دریاچه بوبیان و بخشی از کانال ماهیگیری ...

لینک‌های دانلود