عملیات والفجر ده (بخش۲)
مستند › دفاع مقدس مدت زمان: 4 دقیقه سال تولید: 0
عملیات والفجر ده، فتح شهر حلبچه کردستان عراق همزمان با اجرای مرحله دوم عملیات بیت المقدس - ۳ و در پی مرحله اول آن، عملیات بزرگ و حماسی والفجر - ۱۰ در منطقة جنوب استان سلیمانیه عراق آغاز گردید. این عملیات که در پی یکسری عملیات نفوذی و پارتیزانی در اعماق خاک دشمن انجام شد، از نوع عملیات گسترده بود. استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران از اوایل سال ۱۳۶۶ - که به دنبال یکسری توطئه قدرت های استکباری علیه انقلاب اسلامی ایران از قبیل تشدید جنگ شهرها، حضور نیروهای بیگانه در خلیج فارس، حمله به کشتیهای نفت کش و پایانه های نفتی ایران، حمله به هواپیماهای مسافربری و ... صورت گرفته بود - بر این اصل مبتنی گردیده بود که برای انجام عملیات گسترده، می بایست چند عملیات ایذایی، محدود و پارتیزانی انجام گیرد تا پس از تأمین هدف های اولیه زمینه جهت حرکت منظم و بزرگ فراهم گردد بر همین اساس عملیات والفجر - ۱۰، از نوع عملیات منظم و گستردة کوهستانی در نقطه ای حساس از خاک دشمن آغاز گردید ...

لینک‌های دانلود