تام و جری و داستان فندقی
پویانمایی › پویانمایی خارجی مدت زمان: 46 دقیقه سال تولید: 2007
جری موش همیشه، عاشق داستان فندق‌شکن بود و نمایش‌های باله را خیلی دوست داشت. از طرفی گربه‌ها به سرپرستی پادشاه گربه‌ها در خیابان‌ها زندگی می‌کردند. روزی فرشته‌ای مهربان به جری موش و دوستانش محبتی کرد و آن‌ها را از لطف خودش بی‌نصیب نگذاشت ولی گربه‌ها نمی‌توانستند این وضع رو تحمل کنند و همیشه چیزهای خوب طرفدارهای زیادی داشت. برای همین اونا همه چیز را خراب کردند. حالا حکومت دست گربه‌ها بود و فقط جری موش می‌توانست آن‌ها را نجات دهد و...