بازگشت پسر نافرمان
تئاتر مدت زمان: 85 دقیقه سال تولید: 1392
خسرو بهداد بیست سال است که در فرانسه زندگی می‌کند و در زندگی شخصی و حرفه‌ای موفق است. روزی از روزهای ماه اکتبر به خاطر یک تماس از ایران همه چیز عوض می شود... طراح و کارگردان: علی راضی نویسنده: محمد چرم‌شیر بازیگران: بابک کریمی، ناتالی متی، نوال شریفی، ماکان اشگواری، بلز پوژاد پرو، حسین راضی

عوامل

card image

بابک کریمی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

ناتالی متی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

نوال شریفی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

ماکان اشگواری

بازیگر

مشاهده آثار

card image

بلز پوژاد پرو

بازیگر

مشاهده آثار

card image

حسین راضی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

محمد چرم‌شیر

نویسنده

مشاهده آثار

card image

علی راضی

کارگردان

مشاهده آثار