آذربایجان
ایران‌شناسی مدت زمان: 1 دقیقه سال تولید: 0
آذربایجان  نام سرزمینی جغرافیایی در انتهای شمال‌غربی ایران است که آن را «آذر»، «آذرباد»، «آذربادگان»، «آذرباذگان»، «آذربایگان»، «آذربیجان» و «اَذْرَبیجان» نیز نامیده‌اند. این سرزمین از شمال به رود ارس، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از جنوب به استان‌های کردستان وزنجان، از شرق به استان گیلان و دریای خزر، و از غرب به ترکیه و عراق محدود شده‌است .