گل فشان
ایران‌شناسی مدت زمان: 19 دقیقه سال تولید: 0
گِل‌فِشان پدیده‌ای طبیعی است که طی آن گل‌ولای از زیر زمین به شکل چشمه‌وار به سطح زمین می‌رسد و شکل ماهوری بخود می‌گیرد.