رستم و اسفندیار | Rostam o Esfandiyar
تئاتر مدت زمان: 120 دقیقه سال تولید: 1394
""رستم و اسفندیار"" اثری ماندگار از پری صابری...