تاگر | Tugger: The Jeep 4x4 Who Wanted to Fly
پویانمایی › پویانمایی خارجی مدت زمان: 58 دقیقه سال تولید: 2005
"تاگر" یک جیپ ۴X۴ است که برای جنگ طراحی و ساخته‌شده است. او به همه کمک می‌کند تا روزی که پروانه‌اش خراب می‌شود و تعمیرکاری در آن پروانه‌ی هواپیما جای‌گذاری می‌کند و "تاگر" را به آرزوی دیرینه‌ی خود که پرواز کردن است می‌رساند اما با اتمام جنگ "تاگر" تنها می‌شود و...

لینک‌های دانلود