بزرگترین دومینو تشک انسانی | Largest human mattress dominoes world record gets toppled in the US
کلیپ مدت زمان: 1 دقیقه سال تولید: 2016
بزرگترین دومینو تشک انسانی ۱۲۰۰ نفر برای ساخت بزرگترین دومینو تشک انسانی شرکت کردند و با مجموع ۱۳ دقیقه ۳۸ ثانیه رکورد جدیدی را ثبت کردند.
گینس

لینک‌های دانلود

نقد و بررسی

۹۷/۱۱/۰۶
محشر
۹۶/۰۸/۰۵
عالی
محمد مهدی ۹۵/۰۲/۱۸
عالیه
کامران جاریانی ۹۵/۰۲/۰۸
عالی
پویا ۹۵/۰۲/۰۲
خوب بود

ثبت نقد جدید

برای ثبت نقد باید وارد سایت شوید.