بسته تخفیفی ۶
بسته‌های تخفیفی مدت زمان: 0 دقیقه سال تولید: 0
"با خرید این بسته معادل ۲۷۵۰ تومان سود خواهید کرد" این بسته تخفیفی، شامل چهار فیلم سینمایی با تخفیف پنجاه درصد می‌باشد...