من از کجا، عشق از کجا
تئاتر مدت زمان: 87 دقیقه سال تولید: 1383
من از کجا، عشق از کجا بدون هیچگونه قرارداد متداول نمایشی شکل گرفته است. هدف نزدیک شدن به حقیقت وجودی است که می‌دانست قلبش در آن سوی زمان جاری است. مروری است بر بیداری وجدان در دنیای «زیبایی» و «حق»...

عوامل

card image

حسین محب‌اهری

بازیگر

مشاهده آثار

card image

نسیم ادبی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

پری صابری

کارگردان

مشاهده آثار

card image

محسن حسینی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

سیروس اسنقی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

صنم نکواقبال

بازیگر

مشاهده آثار