لیلی و مجنون
تئاتر مدت زمان: 123 دقیقه سال تولید: 1385
«لیلی و مجنون» از جمله آثار نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم هجری قمری بوده است. وی منظومه جاودانی «لیلی و مجنون» را به خواهش و تشویق یگانه پسرش خلق کرده است... تئاتر «لیلی و مجنون» ساخته‌ی پری صابری است... شماره پروانه: ۸۵/۵۰۳۰