دو تک گویی از شکسپیر
تئاتر مدت زمان: 60 دقیقه سال تولید: 1390
بازخوانی "هملت" و "رمئو و ژولیت" نویسنده: محمد چرمشیر بازی: افشین هاشمی پروانه نمایش: ۹۰/۱۶۵۹۶