آخرین مشق معلم
مستند مدت زمان: 14 دقیقه سال تولید: 1386
گزارشی مستند از مدارس خود گردان افغانی در تهران و مشکلات و مصائبی که مسئولین این مدارس با آن دست به گریبانند‌. مکان نامناسب تشکیل کلاس‌، عدم وجود امکانات و مسائلی از این دست از جمله مواردی است که در این مستند مشاهده می‌شود‌...

لینک‌های دانلود