لبیک
مستند مدت زمان: 12 دقیقه سال تولید: 1386
گ‍زارش‍ی‌ از اع‍م‍ال‌ ح‍ج‌ که کارگردان همراه کاروان خویش همچون سفرنامه‌ایی تصویری اما بدون توضیحات‌، ارائه می‌دهد و با تدوین آن به کمک تصاویری از طبیعت و کیهان شناسی در نشان دادن عظمت این سفر معنوی اهتمام می‌ورزد...
مکه حج

لینک‌های دانلود