کلاچ پاورز‬‎ | Clutch Powers
پویانمایی › پویانمایی خارجی مدت زمان: 82 دقیقه سال تولید: 2010
برای اولین بار، جهان لگو با تمام ویژگی‌های تازه‌اش و با ماجراهایش به همراه کلاچ پاورز، بهترین سازنده و مکتشف جهان لگوها، به تصویر کشیده می‌شود…
ماجراجویی

لینک‌های دانلود