درخت بلوط
تئاتر مدت زمان: 0 دقیقه سال تولید: 0
موضوع اصلی نمایش درباره عذاب وجدان است. هر دو شخصیت این نمایش، دچار عذاب وجدان هستند و هر دو در پی خلاصی از این عذاب

نقد و بررسی


ثبت نقد جدید

برای ثبت نقد باید وارد سایت شوید.