باب اسفنجی / عصبانیت خانم پاف | Anger mrs,Puff
پویانمایی › باب اسفنجی مدت زمان: 63 دقیقه سال تولید: 2014
باب اسفنجی در این قسمت برای گرفتن گواهینامه رانندگی خود را آماده می‌کند اما مربی او خانم پاف می‌داند که نمی‌تواند در امتحان گواهینامه قبول شود و…

لینک‌های دانلود