جان استاین‌بک

متولد: 1401/11/19 در
ملیت:

بیوگرافی: